Heyva və çaytikanı ətri ilə qara çay TESS Goldberry yarpaqlı 100qr photo
Heyva və çaytikanı ətri ilə qara çay TESS Goldberry yarpaqlı 100qr photo
GOLDBERRY
Qara çay

Heyva və çaytikanı ətri ilə qara çay Goldberry yarpaqlı 100qr

Bu kupajın nəfis qamması bir-birini nəzakətlə əvəz edən çoxlu mürəkkəb çalarları açır. Dəymiş heyvanın incə şirintəhər notu və özünəməxsus, bir qədər büzüşdürücü dadı çaytikanının yüngül acımtıllığı ilə birləşir və gözəl qara Seylon çayının yumşaq ədviyyə dadını vurğulayır.

TəRKIBI

  • qara məxməri çay
  • "Çaytikanı və heyva qurusu" ətirləndiricisi
  • gülümbahar ləçəkləri
  • alma
  • heyva

QABLAşDıRMA VARIANTLARı

25pcs.
100qr
qlütensiz
QLüTENSIZ
veqanlar<br>üçün uyğundur
VEQANLAR
üçüN UYğUNDUR
kcal<br>per 200 ml
KCAL
PER 200 ML