Qara qarağat ətri və kəkotu ilə qara çay TESS Holiday kisələrdə 100pcs. photo
Qara qarağat ətri və kəkotu ilə qara çay TESS Holiday kisələrdə 100pcs. photo
HOLIDAY
Qara çay

Qara qarağat ətri və kəkotu ilə qara çay Holiday kisələrdə 100pcs.

Qara qarağatın dolğun və parlaq yay ətri gözəl qara şayla əla uzlaşır. Kəkotunun yüngül ədviyyə dadı buketin dərinliyini və dolğunluğunu vurğulayır.

TəRKIBI

  • qara məxməri çay
  • kəkotu
  • "Qara qarağat" ətirləndiricisi

QABLAşDıRMA VARIANTLARı

100pcs.
qlütensiz
QLüTENSIZ
veqanlar<br>üçün uyğundur
VEQANLAR
üçüN UYğUNDUR
kcal<br>per 200 ml
KCAL
PER 200 ML