ЖАРКЫРАГАН TESS ДУЙНӨСҮ
TESS адамдарды бириктире турган сыйкырдуу касиети менен жылуу баарлашуу ырахатын тартуулайт

COLLECTIONS

TESS — бул чай композициясын түзүүдөгү кылымдардан келе жаткан чай салттарынын жана бүгүнкү инновациялык стилистика менен шыктандырган импровизациянын айкалышынын эӊ сонун үлгүсү
Ар бир сорт — бул күнүмдүк
кичинекей ачылыштар

ART OF COMPOSITION

TESS кемчиликсиз чай айкалышы кандайча түзүлөөрүн билип алыӊыз.
Дагы

New look
on tea

TESS - бул чыгармачылыктын жана эксперименттердин аймагы. Чайдын негизинде оригиналдуу коктейлдерди даярдап өзүӊүзгө маанай түзүӊүз!

News

Каалаган Тess чайын Globus, Spar, Народный тармак дүкөндөрүнүн топтоочу картасы же мобилдик тиркемеси менен сатып алыңыз