New look on tea

SUMMER TIME
Жайдын чексиз кубанычы SUMMER TIME муздак коктейлинин ар бир ууртамында! Өзүңүзгө кычкыл-таттуулукту жана ошол эле учурда мөмө-жемиштин фейхоанын таттуу ноталары менен укмуштуудай айкалышын ачыңыз.
Рецепти караӊыз
PINA COLADA
Тропикалык жемиштердин азгырган таттуулугу жана баш айланткан толкуну — сонун PINA COLADA! Кокостун назик каймактуу ноталары жана ананастын таттуу жана кычкыл ширелүүлүгү — бул коктейлдин ар бир ууртамы шаңдуу күн маанайын берет!
Рецепти караӊыз