BERRY BAR

бөлүшүү
Чыныгы фейерверк таасири — жаркыраган, сергиткен BERRY BAR! Керемет кара чай, бышкан кара бүлдүркөн, илээшкен бал таттуулугу жана розмариндин хвоя жыты, сергек шамалдын илеби сыяктуу шайыр жана тайманбас.
Ингредиенттери
1 бөлүк
TESS BERRY BAR
1 пирамидка;
Суу 100 °С
200 мл;
Бал
2 аш кашык;
Кара бүлдүркөн
15 г;
Розмарин
1/3 бутак
Муз
татымы боюнча
Даярдоо ыкмасы
1.
Пирамидканы демдеңиз
1 пирамидка
200 мл 100 °С
5 мин
2.
Бал, бүлдүркөн жана розмарин бутагын кошуңуз;
3.
Коктейлди муздатып, татымына жараша муз кошуңуз.