FOREST DREAM

бөлүшүү
FOREST DREAM назик композициясындагы токой мөмөлөрүнүн сонун жыпар жыттарынан июль айынын күн нуру менен жылытылган токой чети эске кирет... Бышкан малина, черниканын кычкылдыгы жана райхондун татымал жыты ысык күндүн арасындагы кыска нөшөр жамгырдай сергитет.
Ингредиенттери
1 бөлүк
TESS FOREST DREAM
1 пирамидка;
Суу 100 °С
200 мл;
Малина кыямы
1 аш кашык;
Черника
15 г;
Райхон
3 жалбырак;
Муз
татымы боюнча
Даярдоо ыкмасы
1.
Пирамидканы демдеңиз
1 пирамидка
200 мл 100 °С
5 мин
2.
Малина кыямын, черниканы жана райханды кошуңуз;
3.
Коктейлди муздатып, татымына жараша муз кошуңуз.