Səhər yeməyi üçün qara çay  TESS Breakfast kisələrdə 25pcs. photo
Səhər yeməyi üçün qara çay  TESS Breakfast kisələrdə 25pcs. photo
BREAKFAST
Qara çay

Səhər yeməyi üçün qara çay Breakfast kisələrdə 25pcs.

Seylon, Hindistan və Keniyadan zərif qara çay növlərinin virtuoz kupajı. Dağətəyi plantasiyaların yumşaq iqlimində becərilən nəfis Seylon çayı qammanı dərin ədviyyə çalarları ilə doldurur, unikal şimali Hindistan Darcilinq çayı isə buketə səciyyəvi cövüz ştrixləri və çiçək notları ilə sehirli ətir bəxş edir.

TəRKIBI

  • qara məxməri çay

QABLAşDıRMA VARIANTLARı

qlütensiz
QLüTENSIZ
veqanlar<br>üçün uyğundur
VEQANLAR
üçüN UYğUNDUR
kcal<br>per 200 ml
KCAL
PER 200 ML