Dolğun qara çay  TESS Dark kisələrdə 100pcs. photo
Dolğun qara çay  TESS Dark kisələrdə 100pcs. photo
DARK
Qara çay

Dolğun qara çay Dark kisələrdə 100pcs.

Hindistanın şimal-şərqində Assam regionunun dünyaca məşhur plantasiyalarında becərilən bu növ Assam çayını sevdirən bütün xüsusiyyətləri - xüsusi dərinliyi, dolğunluğu və tündlüyü özündə birləşdirir. Sərinlədici, təsirli çay dadı gücü və dolğunlluğu, səciyyəvi büzüşdürücü notları ilə fərqlənir.

TəRKIBI

  • qara məxməri çay

QABLAşDıRMA VARIANTLARı

100pcs.
qlütensiz
QLüTENSIZ
veqanlar<br>üçün uyğundur
VEQANLAR
üçüN UYğUNDUR
kcal<br>per 200 ml
KCAL
PER 200 ML