Qara Seylon çayı TESS Sunrise kisələrdə 25pcs. photo
Qara Seylon çayı TESS Sunrise kisələrdə 25pcs. photo
SUNRISE
Qara çay

Qara Seylon çayı Sunrise kisələrdə 25pcs.

Təbii çay buketinin möhtəşəm nümunəsi. Düzənlik plantasiyalarda becərilən zərif iri yarpaqlı Seylon çayı bahalı Seylon çayı növlərinin səciyyəvi təravətli ədviyyə dadını, zəif tündlüyünü və parlaq ətrini özündə həmahəng şəkildə birləşdirir.

TəRKIBI

  • qara məxməri Seylon çayı

QABLAşDıRMA VARIANTLARı

qlütensiz
QLüTENSIZ
veqanlar<br>üçün uyğundur
VEQANLAR
üçüN UYğUNDUR
kcal<br>per 200 ml
KCAL
PER 200 ML