İtburnu və alma ilə qara çay  TESS Pleasure kisələrdə 25pcs. photo
İtburnu və alma ilə qara çay  TESS Pleasure kisələrdə 25pcs. photo
PLEASURE
Qara çay

İtburnu və alma ilə qara çay Pleasure kisələrdə 25pcs.

Bu növün əsasını Seylon adasının dağətəyi plantasiyalarından çayın ədviyyəli çalarlarının Hindistan çayının büzüşdürücülüyü ilə tamamlandığı mürəkkəb kupaj təşkil edir. Tropik meyvələrin ilıq ətri çay kompozisiyasına incə şirintəhər dad bəxş edir.

TəRKIBI

  • qara məxməri çay
  • itburnu
  • qurudulmuş alma
  • lemonqrass
  • "Tropik meyvələr" ətirləndiricisi
  • peyğəmbərçiçəyi ləçəkləri
  • umutmaməni çiçəyinin ləçəkləri

QABLAşDıRMA VARIANTLARı

qlütensiz
QLüTENSIZ
veqanlar<br>üçün uyğundur
VEQANLAR
üçüN UYğUNDUR
kcal<br>per 200 ml
KCAL
PER 200 ML