Ağ heyva və çiyələklə yaşıl çay TESS Flirt kisələrdə 25pcs. photo
Ağ heyva və çiyələklə yaşıl çay TESS Flirt kisələrdə 25pcs. photo
FLIRT
Yaşıl çay

Ağ heyva və çiyələklə yaşıl çay Flirt kisələrdə 25pcs.

Bu çayın ifadəli və çox zərif kompozisiyası çalarlar və yarımtonlar buketi ilə açılır. Yaşıl çayın yüngül büzüşdürücülüyü ağ heyvanın təravətli şirəli dadı və çiyələyin incə təbii çaları ilə yumşaldılıb.

TəRKIBI

  • yaşıl məxməri çay
  • "Ağ heyva və çiyələk" ətirləndiricisi
  • xırda doğranmış çiyələk
  • manqo

QABLAşDıRMA VARIANTLARı

qlütensiz
QLüTENSIZ
veqanlar<br>üçün uyğundur
VEQANLAR
üçüN UYğUNDUR
kcal<br>per 200 ml
KCAL
PER 200 ML