Qara Keniya çayı TESS Kenya kisələrdə 25pcs. photo
Qara Keniya çayı TESS Kenya kisələrdə 25pcs. photo
KENYA
Qara çay

Qara Keniya çayı Kenya kisələrdə 25pcs.

Möhtəşəm qara dənəvər çay ekvatorun yaxınlığında, Keniyanın yüksək dağ plantasiyalarında becərilən çay yarpaqlarından yaradılıb. Dolğun və tünd, dərin dada və parlaq dəmə malik çay südlə ideal şkildə uzlaşır.

TəRKIBI

  • Qara məxməri dənəvər Keniya çayı

QABLAşDıRMA VARIANTLARı

qlütensiz
QLüTENSIZ
veqanlar<br>üçün uyğundur
VEQANLAR
üçüN UYğUNDUR
kcal<br>per 200 ml
KCAL
PER 200 ML