Kəkotu və limon qabığı ilə qara çay  TESS Thyme kisələrdə 25pcs. photo
Kəkotu və limon qabığı ilə qara çay  TESS Thyme kisələrdə 25pcs. photo
THYME
Qara çay

Kəkotu və limon qabığı ilə qara çay Thyme kisələrdə 25pcs.

Ədviyyəli, ətirli, bir qədər acımtıl dağ kəkotusu şimali Hindistanın plantasiyalarından toplanan qara çayın büzüşdürücü çalarlarını vurğulayaraq, onun dolğun dadını tamamlayır. Zərif sitrus turşməzəliyi çay kupajının qüsursuz tarazlaşdırılmış dad qammasını tamamlayaraq kupaja təravət notu gətirir.

TəRKIBI

  • qara məxməri çay
  • təbii "Limonlu kəkotu" ətirləndiricisi
  • kəkotu
  • limon qabığı

QABLAşDıRMA VARIANTLARı

qlütensiz
QLüTENSIZ
veqanlar<br>üçün uyğundur
VEQANLAR
üçüN UYğUNDUR
kcal<br>per 200 ml
KCAL
PER 200 ML